SFKL

Suomen Firmakeilailuliitto Ry

Suomen Firmakeilailuliitto SFKL ry:n, jota säännöissä kutsutaan liitoksi, tarkoituksena on firmakeilailun valtakunnallisena keskusjärjestönä pyrkiä edistämään työpaikkojen puitteissa tapahtuvaa keilailutoimintaa. Liitto toimii tarkoituksensa toteuttamiseksi seuraavilla tavoilla:

kuulumalla firmakeilailun kansainväliseen keskusjärjestöön Bowling European Corporation (BEC) ja huolehtimalla Suomen firmakeilailun edustamisesta ulkomailla

toimimalla jäseniensä yhdyssiteenä

jakamalla firmakeilailua koskevaa tietoa ja opastusta

järjestämällä valtakunnallisia ja kansainvälisiä firmakeilailukilpailuja

valvomalla, että jäsenet noudattavat vahvistettuja kilpailusääntöjä ja valvovat puolestaan niiden noudattamista alaistensa firmakeilailuyhdistysten toiminnassa

Jäsenten velvollisuudet ovat seuraavat:

ylläpitää luetteloa firmoista ja yhtymistä, jotka vuosittain haluavat osallistua liiton alaiseen keilailutoimintaan ja lähettää tämä luettelo liitolle vuosittain

suorittaa liiton vuosikokouksen vahvistamat liittymis- ja jäsenmaksut,

valvoa, että sen jäseninä on ainoastaan sellaisia, jotka täyttävät liiton asettamat vaatimukset,

valvoa, että jäsenet ja toimitsijat noudattavat liiton kilpailusääntöjä, edustuskelpoisuutta sekä muita vastaavia seikkoja koskevia määräyksiä ja

ilmoittaa välittömästi toimihenkilöissä, heidän osoitteissa tai puhelinnumeroissa tapahtuneista muutoksista liiton sihteerille.

SM-kilpailujen osanotto- ja edustusoikeus

Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun. Tarkemmat edustusoikeudet vahvistetaan vuosittain ja löytyvät säännöt-sivulta.

Mestaruudet ratkaistaan erikseen miesten ja naisten kilpailuna tasoituksin. Henkilökohtaiset mestaruudet, miesten ja naisten parikilpailu, joukkuekilpailu sekä sekaparikilpailu ratkeavat suoraan alkukilpailun perusteella.

EM-karsinta

EM-kisoissa miehet keilaavat 4-henkisjoukkuekilpailun ja naiset parikilpailun. Naiset saavat osallistua miesten joukkuekilpailuun, joukkueessa on kuitenkin oltava vähintään yksi mies. Lisäksi keilataan sekaparikilpailu (yksi mies ja yksi nainen) ja miesten parikilpailu.

EM-karsinnat keilataan SM-kilpailujen yhteydessä.